Jennifer Trần, Chuyên gia phân tích chứng khoán

Trường dạy nghề thẩm mỹ chuyên nghiệp Xinh Xinh

 • Số khóa học

  1
 • Số giáo viên

  0
 • Đánh giá

  0/5

Thông tin trung tâm

 • Tên trung tâm:

  Trường dạy nghề thẩm mỹ chuyên nghiệp Xinh Xinh

 • Địa chỉ:

  179 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM

 • Email:

  xinhxinhschool@yahoo.com

 • Số điện thoại:

  0944.609.959

 • Mô tả trung tâm:

  Trung tâm

Khóa học của trung tâm

Học spa body - da