Jennifer Trần, Chuyên gia phân tích chứng khoán

Trung Tâm Tin Học Đại học Khoa Học Tự Nhiên

 • Số khóa học

  1
 • Số giáo viên

  0
 • Đánh giá

  0/5

Thông tin trung tâm

 • Tên trung tâm:

  Trung Tâm Tin Học Đại học Khoa Học Tự Nhiên

 • Địa chỉ:

  227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp HCM

 • Email:

  daotao@csc.hcmus.edu.vn

 • Số điện thoại:

  (028)38.351.056

 • Mô tả trung tâm:

  Trung tâm

Khóa học của trung tâm

Chứng chỉ tin học