Jennifer Trần, Chuyên gia phân tích chứng khoán

Trung tâm HAWA

 • Số khóa học

  1
 • Số giáo viên

  0
 • Đánh giá

  0/5

Thông tin trung tâm

 • Tên trung tâm:

  Trung tâm HAWA

 • Địa chỉ:

  185 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

 • Email:

  info@hawa.org.vn

 • Số điện thoại:

  +84 902 507 770

 • Mô tả trung tâm:

  Trung tâm

Khóa học của trung tâm

Cơ khí chế tác kim loại