Jennifer Trần, Chuyên gia phân tích chứng khoán

Trần minh kiệt

 • Số khóa học

  1
 • Số giáo viên

  0
 • Đánh giá

  0/5

Thông tin trung tâm

 • Tên trung tâm:

  Trần minh kiệt

 • Địa chỉ:

  Quận Hải Châu - Da Nang

 • Email:

  Tranminhkiet030298@gmail.con

 • Số điện thoại:

  0979468573

 • Mô tả trung tâm:

  Trung tâm

Khóa học của trung tâm

Học tổng hợp