...

Giao tiếp b1 và toeic   60

Chứng chỉ tin học / Học ngoại ngữ / kỹ năng thuyết trình

25/03/2019 - Đà Nẵng

Bạn đang xem thông tin của học viên Thắm Trương, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 1 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Thắm Trương

Ngày sinh: 14/06/1999

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Giao tiếp được và muốn tự tin hơn trong thuyết trình

Thời khóa biểu có thể học

Chủ nhật

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Thắm Trương

Đà Nẵng

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

HỌc chứng chỉ quản lý nhân sự

Đào Thị Trà Mi

Hồ Chí Minh

...

Tìm lớp học kinh doanh có thể học online

Lưu Thị Thanh Danh

Hải Phòng

...

in ấn, photo, thiết kế

Nguyễn Tấn Đạt

Hồ Chí Minh

...

Cơ Khí - Chế Tạo

Nguyễn Thanh Thuận

Hồ Chí Minh

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ