...

Thiết kế đồ họa   28

Học corel, AI / Học thiết kế đồ họa in ấn / Học photoshop - xử lý ảnh

20/02/2019 - Đà Nẵng

Bạn đang xem thông tin của học viên Đặng Anh Quang, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 1 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Đặng Anh Quang

Ngày sinh: 27/06/1990

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

5-7 người 1 lớp

Thời khóa biểu có thể học

Cả tuần sau 18h

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Đặng Anh Quang

Đà Nẵng

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Hoạch Định - Dự Án

Nguyễn Thành

Hồ Chí Minh

...

Hoạch Định - Dự Án

Nguyễn Thành Huy

Hồ Chí Minh

...

Tìm lớp dạy làm pizza

Anh Lịch

Hà Nội

...

Cần học lớp nha sĩ để mở phòng mạch

Bùi Thị Thanh Hương

Hồ Chí Minh

...

Quản lý khách sản, du lịch

Nguyễn Quốc Thai

Hồ Chí Minh

...

Học viết văn, chụp ảnh, báo chí

Bùi Ngọc Giang

Hồ Chí Minh

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ