...

Cần học điện công nghiệp   51

Học điện lạnh / Học điện dân dụng / Học điện công nghiệp

15/01/2019 - Đà Nẵng

Bạn đang xem thông tin của học viên Hùng Sói, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 10 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Hùng Sói

Ngày sinh: 14/07/1997

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Lớp học năng động. Nhiều người trẻ

Thời khóa biểu có thể học

3.5.7

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Hùng Sói

Đà Nẵng

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ