...

Trang điểm   74

Nghề trang điểm - makeup

15/04/2019 - Đà Nẵng

Bạn đang xem thông tin của học viên Trần thị cẩm lệ , theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 2 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Trần thị cẩm lệ

Ngày sinh: 23/02/1994

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Thời khóa biểu có thể học

Tối

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Trần thị cẩm lệ

Đà Nẵng

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

in ấn, photo, thiết kế

Nguyễn Tấn Đạt

Hồ Chí Minh

...

Tin văn phòng

huyền đốm

Đà Nẵng

...

Quản lý khách sản, du lịch

Nguyễn Quốc Thai

Hồ Chí Minh

...

Học viết văn, chụp ảnh, báo chí

Bùi Ngọc Giang

Hồ Chí Minh

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ