...

Muốn tìm lớp kèm tiếng anh cho 5 người đi làm

Học ngoại ngữ / Tiếng Anh

07/09/2018 - Đà Nẵng

Bạn đang xem thông tin của học viên Tân nhân phát company, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 2 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Tân nhân phát company

Ngày sinh: 02/08/1989

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Chúng tôi làm trong 1 công ty. 5 giờ nghỉ nên muốn 1 bạn đến kèm Yêu cầu giao tiếp tiếng anh tốt. Yêu mến học sinh

Thời khóa biểu có thể học

3 5 7 lúc 5 giờ tối

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Tân nhân phát company

Đà Nẵng

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Nail

Lê thị phương thanh

Hồ Chí Minh

...

Toán

Nhật minh

Quảng Nam

...

Tiếng anh

Lê Thị Thiên Ngọc

Hồ Chí Minh

...

Công nghệ Otô

Đỗ Minh Quý

Hồ Chí Minh

...

Tiếng anh giao tiếp

Đỗ Thị Như Quỳnh

Đắk Lắk

Tìm kiếm học viên