...

Nghiệp vụ ngân hàng   40

Tài chính / Giao tiếp kinh doanh / Quản lý / CEO

14/01/2019 - Hồ Chí Minh

Bạn đang xem thông tin của học viên Bàn Thị Bình, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 6 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Bàn Thị Bình

Ngày sinh: 17/10/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Khu vực gần Kha Vạn Cân - Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức - Tphcm khóa học nhanh

Thời khóa biểu có thể học

phù hợp cho người đi làm

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Bàn Thị Bình

Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ