...

Quản trị nhân sự trong công ty   75

Quản lý / CEO / Chiến lược kinh doanh / Quản lý dự án

22/03/2019 - Hồ Chí Minh

Bạn đang xem thông tin của học viên Bích Hằng, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 10 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Bích Hằng

Ngày sinh: 20/03/1965

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Khóa học nhanh trong 1 - 2 tháng và gần công ty P.13, Q.Tân Bình, Tphcm

Thời khóa biểu có thể học

Thời gian học cho người di làm

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Bích Hằng

Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Học lái xe

Liều Mạng

Lâm Đồng

...

Quản lý nhân sự

Nguyễn Quốc Việt

Hồ Chí Minh

...

Tài Chính

MInh Duc

Hồ Chí Minh

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ