...

giao tiếp với khách hàng   120

Giao tiếp kinh doanh / Học ngoại ngữ / Thể thao khác

19/06/2019 - Hồ Chí Minh

Bạn đang xem thông tin của học viên Bùi Đăng Huy, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 10 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Bùi Đăng Huy

Ngày sinh: 11/07/1981

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Lớp học ít người, quận tân bình

Thời khóa biểu có thể học

buoi tối

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Bùi Đăng Huy

Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Giao tiếp b1 và toeic

Thắm Trương

Đà Nẵng

...

Lái Cano

Tài Nhuyễn Văm

Hà Nội

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ