...

Học viết văn, chụp ảnh, báo chí   73

Học ngoại ngữ / Tiếng Anh / Nghề chụp ảnh / nhíp ảnh

17/02/2019 - Hồ Chí Minh

Bạn đang xem thông tin của học viên Bùi Ngọc Giang, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 6 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Bùi Ngọc Giang

Ngày sinh: 08/10/1992

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Lớp học thoáng mát, gần Q gò vấp

Thời khóa biểu có thể học

Học t7 cn

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Bùi Ngọc Giang

Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Em muốn học nấu ăn

Hằng Lo

Hà Nội

...

Đồ Họa

Nguyễn Văn Huy

Đà Nẵng

...

Kĩ Thuật

Nguyễn Quý Hạo

Hồ Chí Minh

...

quản lý nhân sự

Nguyễn Thanh Định

Hồ Chí Minh

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ