...

Cách sell online, bán hàng qua mạng   39

Giao tiếp kinh doanh / Bán hàng / SELL / Tiếng Anh

18/01/2019 - Hồ Chí Minh

Bạn đang xem thông tin của học viên Chiêm Vĩnh Hào, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 6 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Chiêm Vĩnh Hào

Ngày sinh: 17/06/1993

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Có thể học online hoặc trực tiếp, học gần nha Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, Tphcm

Thời khóa biểu có thể học

Học ban đêm

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Chiêm Vĩnh Hào

Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ