...

Cần tìm trung tâm dạy cơ khí - chế tạo   153

Cơ khí chế tác kim loại / Tiếng Anh / Thể thao khác

22/08/2019 - Hồ Chí Minh

Bạn đang xem thông tin của học viên Hoàng Ngọc Sơn, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 10 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Hoàng Ngọc Sơn

Ngày sinh: 01/05/1993

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Lớp học ngắn hạn có việc làm ngay gần quận thủ đức

Thời khóa biểu có thể học

Buổi sáng

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Hoàng Ngọc Sơn

Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

gì cx đv

Chuột Học Bay

Hà Nội

...

Cần lớp quản lý dự án IT

Bùi Thị Huyền Trang

Hồ Chí Minh

...

Cải thiện năng lực corel và AI cho bản thân

Đặng Đình Dương

Hồ Chí Minh

...

Đồ Họa

Nguyễn Văn Huy

Đà Nẵng

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ