...

Tiếng anh để nói chuyện với đôií tác nước ngoài   206

Quản lý / CEO / Tiếng Anh / Thể thao khác

22/08/2019 - Đà Nẵng

Bạn đang xem thông tin của học viên nam phương, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 15 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: nam phương

Ngày sinh: 30/06/1893

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Lớp học ít người, giáo viên tốt

Thời khóa biểu có thể học

Buôiỉ tối

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

nam phương

Đà Nẵng

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Bất động sản

Nguyễn Thanh Phong

Hồ Chí Minh

...

Tiếng Hàn

Băng

Đà Nẵng

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ