...

HỌc chứng chỉ quản lý nhân sự   79

Quản lý / CEO / Tiếng Anh / Thể thao khác

22/07/2019 - Hồ Chí Minh

Bạn đang xem thông tin của học viên Đào Thị Trà Mi, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 6 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Đào Thị Trà Mi

Ngày sinh: 21/03/1995

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Học quận gò vấp

Thời khóa biểu có thể học

Học 2 - 4 -6 buổi tôiis

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Đào Thị Trà Mi

Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Cần lớp quản lý dự án IT

Bùi Thị Huyền Trang

Hồ Chí Minh

...

Học võ

Kim Nguyệt

Đà Nẵng

...

Dệt May - Da Giày

Nguyễn Thanh Hà

Hồ Chí Minh

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ