...

Tìm lớp học kinh doanh có thể học online   118

Giao tiếp kinh doanh / Chiến lược kinh doanh / Luật kinh doanh

17/06/2019 - Hải Phòng

Bạn đang xem thông tin của học viên Lưu Thị Thanh Danh, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 2 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Lưu Thị Thanh Danh

Ngày sinh: 14/03/1990

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Khóa học có thể học online

Thời khóa biểu có thể học

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Lưu Thị Thanh Danh

Hải Phòng

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Cần tìm lớp quản trị mạng

Nguyễn Thanh Đông

Hồ Chí Minh

...

Học tin văn phòng cho người đi làm

Bùi Thanh Trí

Hồ Chí Minh

...

Đồ Họa

Nguyễn Văn Huy

Đà Nẵng

...

IT Phần Cứng - Mạng, server, the duc

Bùi Chí Công

Hồ Chí Minh

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ