...

Cần tìm lớp thiết kế đồ họa ở HCM   172

Học thiết kế đồ họa in ấn / Thiết kế Autocad - 3DMAX - xây dựng chuyên dụng

25/06/2019 - Hồ Chí Minh

Bạn đang xem thông tin của học viên bui phuong , theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 2 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: bui phuong

Ngày sinh: 09/02/1989

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Lớp học online hoặc offline

Thời khóa biểu có thể học

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

bui phuong

Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Tìm lớp tiếng anh Toiec

Kenvil Sơn

Đà Nẵng

...

nodejs

Phan Anh Khoa

Đà Nẵng

...

Cần lớp học vẽ corel

Bùi Thanh Nhã

Hồ Chí Minh

...

Tìm lớp quản lý và đầu tư tài chính

Dương Quốc Việt

Hồ Chí Minh

...

digital marketting 4.0

Lê Tuấn

Đà Nẵng

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ