...

Muốn học tiếng anh cho 5 người   117

Giao tiếp kinh doanh / Tiếng Anh / Chứng chỉ tiếng anh

13/01/2019 - Đà Nẵng

Bạn đang xem thông tin của học viên học viên, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 2 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: học viên

Ngày sinh: 09/07/1992

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

- Muốn thầy hoặc cô dạy kèm tại nhà - Thời gian học gấp

Thời khóa biểu có thể học

- Chiều tối 3 -5 -7

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

học viên

Đà Nẵng

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Cơ Khí - Chế Tạo

Nguyễn Thanh Thuận

Hồ Chí Minh

...

Tiếng Hàn

Ngọc Linh

Đà Nẵng

...

Kinh doanh bất động sản

Nguyễn Quốc Tâm

Hồ Chí Minh

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ