...

Kinh doanh bất động sản   6

Bán hàng / kinh doanh khác / Môi giới bất động sản / Bất động sản khác

16/11/2018 - Hồ Chí Minh

Bạn đang xem thông tin của học viên Nguyễn Quốc Tâm, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 4 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Quốc Tâm

Ngày sinh: 20/06/1990

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

thầy giáo có chuyện môn thực tiễn cao

Thời khóa biểu có thể học

tất cả các ngày

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Quốc Tâm

Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Nghiệp vụ ngân hàng

Bàn Thị Bình

Hồ Chí Minh

...

Phần cứng máy tính

Bùi Quốc Trung

Hồ Chí Minh

...

Học yoga, bơi

THÁI THỊ TÂN THIỀN

Đà Nẵng

...

Quản lý nhân sự

tantam.bmw@gmail.com

Hồ Chí Minh

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ