...

Quản lý khách sản, du lịch   113

Quản lý điều hành tour du lịch / Hướng dẫn viên du lịch / Quản lý khách sạn Tour

18/06/2019 - Hồ Chí Minh

Bạn đang xem thông tin của học viên Nguyễn Quốc Thai, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 6 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Quốc Thai

Ngày sinh: 30/10/1991

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Giáo viên nhiệt huyết, vui nhộn, dễ hòa đồng

Thời khóa biểu có thể học

thứ 2 - thứ 6

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Quốc Thai

Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

giao tiếp với khách hàng

Bùi Đăng Huy

Hồ Chí Minh

...

Giao tiếp b1 và toeic

Thắm Trương

Đà Nẵng

...

Lái Cano

Tài Nhuyễn Văm

Hà Nội

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ