...

Quản lý nhân sự, quản lý doanh nghiệp   112

Tài chính / Chiến lược kinh doanh / Quản lý dự án

21/07/2019 - Hồ Chí Minh

Bạn đang xem thông tin của học viên Nguyễn Tấn Sáng, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 6 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Tấn Sáng

Ngày sinh: 08/07/1984

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Đào tạo cấp tốc

Thời khóa biểu có thể học

tất cả các buổi tối

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Tấn Sáng

Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Kế Toán - Kiểm Toán

Nguyễn Thị Hồng

Hồ Chí Minh

...

Học nhảy brake dance

Bùi Thị Kim Huyên

Hồ Chí Minh

...

Đồ Họa

Nguyễn Văn Huy

Đà Nẵng

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ