...

Cơ Khí - Chế Tạo   76

Cơ khí khác

16/04/2019 - Hồ Chí Minh

Bạn đang xem thông tin của học viên Nguyễn Thanh Thuận, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 6 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thuận

Ngày sinh: 19/07/1994

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Thời khóa biểu có thể học

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Thanh Thuận

Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Thiết kế đồ họa

Đặng Anh Quang

Đà Nẵng

...

độ xe máy

Đoàn Royal

Hà Nội

...

Kiến Trúc - Thiết Kế Nội Thất

Nguyễn Thành Tâm

Hồ Chí Minh

...

Học lớp giao tiếp

Diệp Ngân

Hồ Chí Minh

...

Trang điểm

Trần thị cẩm lệ

Đà Nẵng

...

in ấn, photo, thiết kế

Nguyễn Tấn Đạt

Hồ Chí Minh

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ