Chính sách thanh toán

Có 2hình thức thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thuận tiện và phù hợp với mình nhất:
Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp địa chỉ của chúng tôi
Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản công ty
THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

Số tài khoản: 56010001541780
Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần TOIDAYHOC
Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

· Lưu ý
Nội dung chuyển khoản ghi rõ họ tên và số điện thoại người chuyển