Tính năng cao cấp hosting

 

 

Start Up Hosting

StartUp with Edu2work

Miễn phí

Phí cài đặt 500.000 VND

 
 • Miễn phí trong 12 tháng (sau đó 100.000 VND/tháng)
 • 1 Website wordpess (Không bao gồm subdomain)
 • 2.5 GB NVMe SSD Storage (includes 2 Cloud Storage)
 • Miễn phí SSL
 • Turbo (Up To 20X Faster)
 • Optimized Speed/Security
 • 1 day Backups
 • Qua xét duyệt
 
Start now

Big start up

Miễn phí

Phí cài đặt 1.000.000 VND

 
 • Miễn phí trong 36 tháng (sau đó 100.000 VND/tháng)
 • 1 Website wordpess (Không bao gồm subdomain)
 • 2.5 GB NVMe SSD Storage (includes 2 Cloud Storage)
 • Miễn phí SSL
 • Turbo (Up To 20X Faster)
 • Optimized Speed/Security
 • 1 day Backups
 • Qua xét duyệt
 
Start now

WordPress Hosting

Gói 1 Năm

100.000 VND

Hàng tháng

 
 • 2 WordPress Website
 • 2.5 GB NVMe SSD Storage (Bao gồm 2 GB Cloud Storage)
 • Miễn phí chứng chỉ SSL Certificate
 • Siêu tốc (Tốc độ 20X lần)
 • Bảo mật
 • Hỗ trợ chuyển server
 • 3 ngày Backups
 • Dễ sử dụng
 
Start now

Gói 5 Năm

37.500 VND

Hàng tháng

 • 1 WordPress Website
 • 2.5 GB NVMe SSD Storage (Bao gồm 2G Cloud Storage)
 • Miễn phí chứng chỉ SSL Certificate
 • Siêu tốc (Tốc độ 20X lần)
 • Bảo mật
 • Hỗ trợ chuyển server
 • 3 ngày Backups
 • Dễ sử dụng
 
Start now

Gói 10 Năm

26.875 VND

Hàng tháng

 
 • 1 WordPress Website
 • 2.5 GB NVMe SSD Storage (Bao gồm 2G Cloud Storage)
 • Miễn phí chứng chỉ SSL Certificate
 • Siêu tốc (Tốc độ 20X lần)
 • Bảo mật
 • Hỗ trợ chuyển server
 • 3 ngày Backups
 • Dễ sử dụng
 
Start now