Các phương pháp tính giá thành sản phẩm dịch vụ trong kinh doanh

phuong phap tinh gia thanh san pham dich vu trong kinh doanh

Việc xác định giá thành sản phẩm là một trong những công việc quan trọng và cần phải được thực hiện chính xác hợp lí. Hiện nay, có nhiều phương pháp tính giá thành khác nhau. Nhà quản trị có thể áp dụng sao cho phù hợp nhất với thực trạng doanh nghiệp. Dưới đây là một số phương pháp và cách lập bảng tính giá thành sản phẩm dịch vụ: trực tiếp, theo hệ số, theo định mức, theo đơn đặt hàng, theo phân bước,… mà bạn có thể xem xét áp dụng vào doanh nghiệp của mình.

Giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ là chi phí sản xuất tính cho một khối lượng hoặc một đơn vị sản phẩm (công việc, lao vụ) do doanh nghiệp sản xuất đã hoàn thành trong điều kiện công suất bình thường

phương pháp tính giá thành trong kinh doanh

Phương pháp tính giá thành sản phẩm là gì?

Phương pháp sử dụng số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp được trong kỳ và các tài liệu liên quan để tính toán tổng giá thành sản xuất và giá thành đơn vị sản xuất thực tế của sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành theo từng đối tượng tính giá thành và từng khoản mục chi phí.

Phân loại giá thành

Phân loại theo thời điểm tính và số liệu tính giá thành :

  • Giá thành kế hoạch.
  • Giá thành định mức.
  • Giá thành thực tế.

Phân loại theo phạm vi chi phí :

  • Giá thành sản xuất
  • Giá thành tiêu thụ

Các căn cứ để lựa chọn phương pháp và cách lập bảng tính giá thành sản phẩm dịch vụ thích hợp :

  • Đặc điểm tổ chức sản xuất;
  • Quy trình công nghệ sản xuất;
  • Đặc điểm sản phẩm;
  • Yêu cầu quản lý sản xuất và giá thành;
  • Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành.

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong kinh doanh

Phương pháp tính giá thành trực tiếp

Phương pháp tính giá thành sản phẩm trực tiếp

Phương pháp này thường được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn. Với số lượng mặt hàng ít và sản xuất với số lượng lớn. Những doanh nghiệp với quy trình sản xuất phức tạp cũng có thể áp dụng phương pháp này. Nhưng cần phải sản xuất ít loại sản phẩm với số lượng lớn

Công thức:

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất trong kỳ – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ

Phương pháp tính giá thành theo hệ số

Phù hợp với những doanh nghiệp sử dụng cùng một quy trình sản xuất, cùng một nguyên vật liệu và lượng lao động. Nhưng sản xuất ra nhiều sản phẩm khác nhau. Các loại hình doanh nghiệp điển hình là doanh nghiệp sản xuất quần áo, giày dép; bao bì,…

Công thức:

Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn = Tổng giá thành của tất cả các loại sản phẩm / Tổng số sản phẩm gốc. Số sản phẩm tiêu chuẩn = Số sản phẩm từng loại * Hệ số quy đổi từng loại (Hệ số quy đổi cần phải được xác định cho từng loại sản phẩm khác nhau trên một loại sản phẩm tiêu chuẩn được quy ước là hệ số 1). Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Số sản phẩm tiêu chuẩn * Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn

Phương pháp – cách tính giá thành sản phẩm theo định mức

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ được áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm với các quy cách, phẩm chất khác nhau. Chính vì vậy, khi hạch toán, kế toán sẽ tập hợp chi phí theo các nhóm sản phẩm.

Công thức:

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Số sản phẩm tiêu chuẩn * Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn
Giá thành thực tế = Giá thành kế hoạch x giá thành tỷ lệ

Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ

Các doanh nghiệp lựa chọn phương pháp này là các doanh nghiệp có quá trình sản xuất ngoài thu được sản phẩm chính còn cả những sản phẩm phụ. Điển hình là các doanh nghiệp chế biến dầu thô hay các doanh nghiệp sản xuất gỗ

Công thức

Tổng giá thành sản phẩm chính = Giá trị sản phẩm chính dở dang đầu kỳ + Tổng chi phí phát sinh trong kỳ – Giá trị sản phẩm phụ thu hồi ước tính – Giá trị sản phẩm chính dở dang cuối kỳ

Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

Với việc xác định giá thành trên từng đơn hàng, phương pháp này phù hợp với các công ty xây dựng, các công ty sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Với từng dự án hay các công ty xuất nhập khẩu theo đơn hàng.

Công thức

Giá thành của từng đơn hàng bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phi sản xuất chung phát sinh từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc đơn đặt hàng.

Phương pháp tính giá thành phân bước

Phương pháp tính giá thành phân bước được áp dụng cho các doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp theo kiểu chế biến liên tục. Và có nhiều công đoạn nối tiếp nhau. Mỗi công đoạn của quy trình có một thành phẩm riêng biệt và thành phẩm của công đoạn trước là đối tượng của công đoạn sau. Các loại hình doanh nghiệp điển hình là doanh nghiệp chế biến đồ hộp, đồ gia dụng hay quần áo thời trang,…

Công thức

Doanh nghiệp tiến hành tập hợp chi phí trên từng công đoạn. Tính giá trên các công đoạn trung gian. Từ đó tính ra giá thành của thành phẩm cuối cùng của quy trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *