Ngành Marketing Online Archives - Trung tâm đào tạo Toidayhoc
Ngành Marketing Online

Showing all 5 results

Marketing Online là gì ?

Marketing là các hoạt động để khách hàng, thị trường biết đến thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Online là hình thức tiếp cận thông qua các thiết bị điện tử, laptop, điện thoại …

Ngày nay gần 80 triệu người dân Việt Nam sử dụng smartphone, đây là con số cực kỳ lớn chiếm đến 95% dân số. Chính vì vậy công việc marketing online là vũ khí bắt buộc có trong thời đại Internet 4.0.

Dự án ngành lập trình Website App tại Toidayhoc

buzz.toidayhoc.com – ứng dụng chat cá nhân, chat nhóm của Toidayhoc

Dự án ngành lập trình Website App tại Toidayhoc

Phần mềm gia phả Ongbata

Dự án ngành Marketing Online tại Toidayhoc

Việc làm Dự án marketing online google adsense Treasure9.com

Dự án ngành lập trình Website App tại Toidayhoc

Website chuyển đổi văn bản thành giọng nói voice.toidayhoc.com

Translate »