marketing digital – Trung tâm đào tạo Toidayhoc

Showing the single result

Marketing digital là quảng bá thương hiệu sản phẩm thông qua một hoặc nhiều hình thức truyền thông điện tử, nó xuật hiện vào những năm  2000

Nó phát triển mạnh không nhằm làm biến mất sự hiện diện của marketing truyền thống. Nó giúp chúng ta có thêm nhiều lựa chọn hơn khi thực hiện các chiến dịch marketing.

Digital marketing xuất hiện và phát triển nhanh chóng

  • Có thể bắt đầu với chi phí thấp
  • Marketer có thể phân tích chiến dịch trong thời gian thực và nắm bắt tình hình tốt hơn marketing truyền thống
  • Nó có thể tiếp cận đối tượng khách hàng rộng hơn và sâu hơn
  • Mức độ tương tác cao hơn
Translate »