marketing online Archives - Trung tâm đào tạo Toidayhoc

Showing the single result

Marketing online là một xu hướng tất yếu khi nền tảng internet đang trên đà phát triển mạnh, là triển khai các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, truyền bá đến các khach hàng và khách hàng tiềm năng đang online một cách tập trung trên các kênh lớn facebook, google, website,…

Khi làm marketing online thì chúng ta phải hiểu rõ chiến lược của nó ? Chiến lược  nhằm đạt được mục tiêu của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tăng cường lợi thế cạnh tranh của học trên môi trường internet

Cách làm marketing online

  • Sử dụng google đầu tiên : muốn bạn được hàng bạn hãy sử dụng đến google. Tại sao lại nhu vậy? Bởi vì khi bạn muốn mua gì thì bạn cần phải tìm hiểu và nghiên cứu trên google trước khi bạn đưa ra quyết đinh mua nó hay không.
  • Tạo một trang web hấp dẫn : Một trang web tuyệt vời giúp bạn tạo ra một thương hiệu nổi bật và tạo ấn tượng đầu tiên cho khach hàng
  • Xây dựng một danh sách email : Xây dựng một hệ thống chăm sóc khách hàng
  • Tạo chương trình liên kết của riêng bạn
  • Youtube
  • Sử dụng thẻ hagtash một cách chính xác
  • Liên doanh với những người khác trong linhxvuwcj của bạn
  • …………….