Tag Archives: he mau rgb

3 hệ màu trong thiết kế đồ họa

hệ màu

Một nhà thiết kế đồ họa tốt phải biết sử dụng và nhận thức được những tiêu chuẩn màu sắc trong thiết kế. Đây là những hệ màu được sử dụng cho nhiều mục đích trong thiết kế : trong in ấn và trong các thiết bị kỹ thuật số. Bao gồm các hệ màu […]