Backend Developer (Java, Spring Boot) – Trung tâm đào tạo Toidayhoc

Backend Developer (Java, Spring Boot)

Công ty:

Địa chỉ: 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Your role & responsibilities

 • Thực hiện quy hoạch và phát triển Backend cho hệ thống nền tảng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số.
 • Tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn mã nguồn, đảm bảo khả năng kiểm thử, bảo mật và hiệu năng cao cho hệ thống.
 • Phối hợp với team BA, Frontend, SA,… triển khai dự án đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ.
 • Thực hiện Unit Test. Hỗ trợ kiểm thử SIT/UAT, sửa lỗi và nghiệm thu chức năng.
 • Review code, quản lý merge code, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo các thành viên trong dự án.
 • Thực hiện tối ưu hóa, cải tiến kiến trúc và mở rộng hệ thống.
 • Xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn triển khai hệ thống.

Your skills & qualifications

 • Bằng cấp: Đại học chính quy trở lên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin
 • Kinh nghiệm: tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Viễn thông, bất động sản.
 • Thành thạo lập trình hướng đối tượng với Java. Có kinh nghiệm làm việc với Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, Maven, OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML
 • Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển RESTful API, Web socket.
 • Hiểu biết về kiến trúc Microservice (MSA), SOA, Event-Driven Architecture (EDA)
 • Làm việc tốt với cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL
 • Nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
 • Sử dụng thành thạo các IDE phát triển và công cụ quản lý mã nguồn (Git)
 • Hiểu biết về Agile/Scrum
  Hiểu biết và có kinh nghiệm thực tế với Cloud, DevOps, CI/CD, Container, Docker, k8s
 • Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc
 • Có kỹ năng tư duy chiến lược, phân tích, xây dựng quy trình, sản phẩm công nghệ số
 • Kỹ năng phát hiện và phòng ngừa rủi ro trong quy trình, hoạt động liên quan công nghệ số.
 • Lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
 • Đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nền tảng Backbase.

Benefits for you