Data Analyst – Trung tâm đào tạo Toidayhoc

Data Analyst

Công ty: Archer Game Studio

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Diamond, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Your role & responsibilities

  • Thực hiện các quy trình phân tích dữ liệu để tìm ra insights từ người chơi nhằm tối ưu cách thiết kế trò chơi, trải nghiệm người chơi và các chiến lược kinh doanh trong trò chơi
  • Dựa trên nguồn dữ liệu hiện tại, phân tích để giải đáp những yêu cầu từ các bộ phận khác (Game designer, Marketing, PM, …)
  • Xây dựng và tối ưu các dashboard tự động dựa vào nhu cầu của các bên
  • Hỗ trợ xây dựng hệ thống tracking thu thập đủ và đúng dữ liệu trong game
  • Hỗ trợ thiết kế mô hình dữ liệu cho Data Warehouse

Your skills & qualifications

  • Có kinh nghiệm về phân tích dữ liệu  tại các công ty game là điểm cộng
  • Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốt
  • Thành thạo SQL
  • Kiến thức về thống kê tốt, có tư duy logic.
  • Có hiểu biết về các hệ thống dữ liệu lớn.

Benefits for you