Fresher Tester – Trung tâm đào tạo Toidayhoc

Fresher Tester

Công ty: Just – In – Time Solutions

Địa chỉ: Tòa nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tại JITS, bạn sẽ làm việc theo team và cùng team hoàn thành các dự án phần mềm trong lĩnh vực Ngân hàng và Tài chính tại các thị trường trong khu vực Đông Nam Á.

Your role & responsibilities

 • Tìm hiểu tài liệu dự án: Nghiệp vụ, tài liệu yêu cầu và tài liệu thiết kế của dự án tham gia;
 • Lập kế hoạch test dựa trên tài liệu yêu cầu của dự án và/ hoặc thông tin, yêu cầu của Quản trị dự án;
 • Triển khai test suite, viết test case, chuẩn bị dữ liệu test và thực thi test để đảm bảo chương trình chạy đúng theo yêu cầu;
 • Theo dõi và phân tích kết quả test, lập test report bao gồm bug list và tiến độ thực thi test;
 • Trao đổi, phối hợp với team Dev để khắc phục các lỗi phát sinh và triển khai test lại sau khi lỗi được sửa;
 • Tham gia viết tài liệu test và tài liệu hướng dẫn theo yêu cầu dự án;
 • Các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm để cùng team hoàn thành dự án được giao.

Your skills & qualifications

 • Dưới 1 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm.
 • Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm và quy trình phát triển phần mềm;
 • Có hiểu biết cơ bản các kỹ thuật, kỹ năng thiết kế, viết và thực thi Test case;
 • Có hiểu biết và có khả năng sử dụng SQL để kiểm tra số liệu;
 • Tư duy logic, tỉ mỉ, có khả năng quan sát nhạy bén và kỹ năng phân tích/ giải quyết vấn đề;
 • Tiếng Anh đọc viết thành thạo bắt buộc. Tự tin giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
 • Sẵn sàng học hỏi, tìm hiểu các kiến thức nghiệp vụ về lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính;
 • Ưu tiên các bạn có nền tảng công nghệ thông tin và tiếng Anh giao tiếp tốt, sẵn sàng đi công tác nước ngoài.

Benefits for you