Nhân Viên Lập Trình Fullstack (2 vị trí) – Trung tâm đào tạo Toidayhoc

Nhân Viên Lập Trình Fullstack (2 vị trí)

Công ty: SmartSign

Địa chỉ: 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Your role & responsibilities

 • Tham gia vào nhóm phát triển ứng dụng về chữ ký số, quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, văn bản điện tử.
 • Tham gia vào các dự án tích hợp giải pháp do công ty cung cấp với các hệ thống của khách hàng.

Your skills & qualifications

 • Có kiến thức xây dựng kiến trúc ứng dụng phần mềm.
 • Hiểu rõ về lập trình hướng đối tượng.
 • Có kiến thức về lập trình ứng dụng, WEB trên nền tảng .NET, ngôn ngữ C#, cơ sở dữ liệu SQL Server.
 • Có kiến thức về lập trình WEB trên nền tảng JAVA hoặc Nodejs, cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Có kiến thức về công nghệ PKI, EJBCA là một lợi thế.
 • Có kiến thức và tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh và công nghệ mới.
 • Ưu tiên ứng viên có bằng đại học Chuyên ngành Công Nghệ Thông tin
 • Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực lập trình.
 • Có khả năng làm việt độc lập và làm việc theo nhóm.

Phẩm chất

 • Trung thực, thái độ làm việc tốt, tuân thủ kỷ luật.
 • Hòa đồng, có tinh thần làm việc cộng tác theo nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.
 • Có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, không ngại khó, đủ sức khỏe.
 • Sẵn sàng làm ngoài giờ và đi công tác theo yêu cầu công việc của dự án.
 • Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến và chịu khó học hỏi.

Benefits for you