Nhân viên lập trình (Angular, NodeJS, Python) – Trung tâm đào tạo Toidayhoc

Nhân viên lập trình (Angular, NodeJS, Python)

Công ty:

Địa chỉ: L9-22, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Nhân viên lập trình Web Application (Dev).
 • Thực hiện công việc kỹ thuật lập trình Web Application (Dev) được giao từ quản lý và báo cáo công việc cho cấp quản lý.
 • Tham gia các dự án sản phẩm phần mềm cho Khách hàng như: Quản lý sản xuất ERP, Quản lý doanh nghiệp, tích hợp IOT.
 • Yêu cầu sử dụng các công nghệ: Angular , Nodejs, Python, DB: PostgreSQL.

Your role & responsibilities

 • Tham gia vào các dự án ERP quản lý nhà máy sản xuất
 • Tham gia vào các dự án IOT tự động hoá nhà máy
 • Tham gia các dự án số hoá và quản lý doanh nghiệp
 • Trách nhiệm cần là hoàn thành được công việc đã nhận đúng tiến độ

Your skills & qualifications

 • Có kiến thức và kinh nghiệm về : Angular, NodeJS, Python.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về DB: MySQL, Postgresql.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về: JavaScript, CSS3, HTML5.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm và am hiểu nghiệp vụ quản lý trong doanh nghiệp, nhà máy sản xuất.
 • Ưu tiên ứng viên đã tham gia thực tế ít nhất 01 dự án phần mềm quản lý doanh nghiệp, quản lý nhà máy.

Benefits for you