SOC Expert – Trung tâm đào tạo Toidayhoc

SOC Expert

Công ty: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

 • Đóng vai trò chuyên gia điều hành ANBM, đảm nhận các trách nhiệm:
 • Chủ động giám sát, phát hiện, phân tích các sự kiện ANBM
 • Quản lý và ứng phó sự cố ANBM, phòng ngự chủ động, săn lùng mối đe dọa và các lỗ hổng bảo mật
 • Xác định các yêu cầu báo cáo, phân tích, giám sát điều hành ANBM, từ đó xác định các yêu cầu đối với dữ liệu ANBM 
 • Thiết kế, xây dựng hệ thống dashboard và báo cáo ANBM  
 • Xây dựng và tối ưu  các quy trình cho việc giám sát sự kiện ANBM, quản lý, ứng phó, điều tra sự cố ANBM, săn lùng mối đe dọa chủ động

Your role & responsibilities

1. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Trước – Plan:

 • Tham gia xây dựng kế hoạch công việc hàng năm cho team
 • xây dựng các quy trình, hướng dẫn, playbook cho hoạt động của SOC
 • Tham gia Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ và thông lệ tiên tiến để áp dụng vào hoạt động SOC
 • Xác định các yêu cầu đối với dữ liệu ANBM phục vụ cho công tác quản trị, phân tích, giám sát và báo cáo

Trong: Acting:

 • A. Tham gia thực hiện các công việc chung:

  • Quản lý và ứng phó sự cố ANBM
  • Phân tích và điều tra các sự kiện bảo mật.
  • Phối hợp với các bên liên quan để rà soát các kịch bản ứng phó sự cố và diễn tập hàng năm về an toàn thông tin
  • Phối hợp với các bên liên quan đển thực hiện các thay đổi nhằm xử lý các vấn đề về ANBM 

 • B. Giám sát ANBM

  • Theo dõi và phân tích các sự kiện bảo mật CNTT 24/7 trên các hệ thống và dịch vụ ngân hàng để đưa ra cảnh báo  về các sự kiện ANBM bất thường
  • Xử lý, xác minh các sự kiện bất thường theo các tình huống, kịch bản giám sát và ứng phó sự kiện ANBM
  • Thông báo, phối hợp với các bên liên quan để xác minh, xử lý sự kiện ANBM
  • Báo cáo tình hình giám sát ANBM định kỳ (hàng ngày/ tuần/ tháng)

 • C. Quản lý và ứng phó sự cố ANBM

  • Phối hợp với các bên liên quan để ứng phó với các sự cố ANBM
  • Quản lý và giám sát tiến độ xử lý các sự cố ANBM từ đầu đến cuối
  • Phối hợp với các bên liên quan để phục hồi các hệ thống và dịch vụ CNTT bị ảnh hưởng
  • Tổ chức điều tra các sự cố ANBM và các sự cố khác của ngân hàng yêu cầu sự tham gia của ANBM CNTT
  • Thu thập, quản lý và bảo vệ các thông tin, chứng cứ về sự cố ANBM phục vụ công tác điều tra sự cố
  • Lập báo cáo điều tra sự cố ANBM

 • D. Quản lý và săn lùng mối đe dọa chủ động

  • Hỗ trợ, tư vấn cho các thành viên SOC và các bên liên quan trong hoạt động Quản lý và săn lùng mối đe dọa chủ động

 • E. Quản lý lỗ hổng bảo mật 

  • Hỗ trợ, tư vấn cho các thành viên SOC và các bên liên quan trong hoạt động quản lý lỗ hổng bảo mật

 • F. Quản trị và bảo trì hệ thống ứng dụng SOC

  • Xây dựng các luật, quy tắc, tình huống, chính sách, tham số cấu hình bảo mật cho các giải pháp ứng dụng SOC

 • G. Quản trị, phân tích và báo cáo dữ liệu ANBM

  • Xác định các yêu cầu đối với dữ liệu ANBM phục vụ cho công tác quản trị, phân tích, giám sát và báo cáo
  • Xây dựng các thước đo, chỉ số về ANBM cần quản lý, giám sát, báo cáo
  • Xử lý, tổng hợp, làm sạch, chuyển đổi dữ liệu để phục vụ cho phân tích và báo cáo
  • Xây dựng mô hình phân tích dữ liệu ANBM và thiết kế các dashboard phục vụ cho giám sát, cảnh báo, quản lý ANBM
  • Lập các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề về tình hình ANBM theo các tần suất định kỳ và theo yêu cầu adhoc

Sau: Checking/ Reviewing…/ improving:

 • Quản lý, giám sát các chỉ số, thước đo về tình trạng ANBM CNTT 
 • Theo dõi và và tham gia tối ưu hiệu quả của các luật/ kịch bản giám sát sự kiện bất thường 
 • Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các hành động khắc phục và các biện pháp giảm thiểu được xác định từ các sự cố ANBM
 • Cập nhật, thay đổi các dashboard và báo cáo theo yêu cầu quản lý, giám sát ANBM
 • Rà soát và cập nhật các quy trình, hướng dẫn, playbook cho hoạt động của SOC

Phát triển con người:

 • Nghiên cứu và đề xuất các khóa học, chứng chỉ phù hợp với SOC

Khác:

 • Tham gia triển khai các dự án ANBM
 • Thực hiện các việc khác do giám đốc ANBM CNTT giao

2. CÁC KẾT QUẢ

 • Hệ thống giám sát an ninh 24/7 hoạt động liên tục, đáp ứng các KPI và SLA đã được xác định
 • Các sự cố ANBM được xử lý đạt SLA theo quy định của khối CNTT
 • Báo cáo điều tra, phân tích chuyên sâu về sự cố, sự kiện quan trọng về ANBM của ngân hàng dành cho các cấp lãnh đạo và các bên liên quan
 • Các thước đo, chỉ số, dashboard và báo cáo SOC cho các cấp và bên liên quan
 • Các sáng kiến thuộc chương trình ANBM theo kế hoạch được phê duyệt được triển khai thành công
 • Các quy trình SOC được xây dựng 
 • Các giải pháp hệ thống công nghệ được xây dựng và vận hành hiệu quả để phục vụ các nhiệm vụ SOC

Your skills & qualifications

1. Trình độ Học vấn: 

 • Bằng đại học trong các lĩnh vực IT, mã hóa, khoa học máy tính, hệ thống thông tin, quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan
 • Có các chứng chỉ về ANBM, CNTT, QTRR và các lĩnh vực liên quan

2. Kiến thức/ Chuyên môn cần có:

 • Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm với các lĩnh vực về ANBM, CNTT
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ANBM như giám sát điều hành sự kiện ANBM, quản lý và ứng phó sự cố, phân tích điều tra sự cố ANBM, săn lùng mối đe dọa chủ động, quản lý lỗ hổng bảo mật, đánh giá ANBM, phân tích dữ liệu ANBM
 • Am hiểu, có kiến thức tốt về các tiêu chuẩn bảo mật CNTT quốc tế (ISO 270001, PCI-DSS, ITIL, MITRE ATT&CK, OWSAP, v.v.
 • Có kiến thức và kỹ năng an ninh bảo mật mạng, hệ thống, ứng dụng, CSDL
 • Hiểu biết về các hệ thống giải pháp ANBM nói chung và SOC nói riêng như SIEM, SOAR, EDR, NDR FW, WAF, DBFW, IPS, DLP, PIM, v.v.
 • Có kiến thức và kỹ năng thiết kế và xây dựng SOC 
 • Có kiến thức và kỹ năng xây dựng quy trình quản lý SOC
 • Có kiến thức và kỹ năng ANBM trên các môi trường cloud 
 • Có kiến thức và kỹ năng tự động hóa và tối ưu SOC 
 • Có kiến thức và kỹ năng các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình chống điều tra số
 • Có kiến thức và kỹ năng xử lý dữ liệu điều tra số
 • Có kiến thức và kỹ năng xây dựng quy trình đảm bảo toàn vẹn dữ liệu số
 • Có kiến thức và kỹ năng sử dụng công cụ điều tra số và phân tích điều tra số trên nhiều hệ thống khác nhau
 • Có kiến thức và kỹ năng phân tích mã độc, phân tích memory dump để tìm kiếm thông tin, phân tích các tool nhị phân, mã hóa, săn lùng mối đe dọa
 • Có kiến thức và kỹ năng lập trình một số ngôn ngữ: Python, Shell, PHP
 • Có kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ ANBM để kiểm thử xâm nhập, khai thác lỗ hổng: VA, APPScan, Metaexploit, kalilinux, Burpsuite, v.v.
 • Có kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và xây dựng dashboard, báo cáo như Power BI, Tableau, QLik, SAS, SQL, ACL, v.v.
 • Có kiến thức và kỹ năng các khung quản trị rủi ro
 • Có kiến thức và kỹ năng quản lý dự án

3. Các Kỹ Năng Cần Có:

 • Có Kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật chuyên nghiệp
 • Strong interpersonal and communication skill
 • Có Kỹ năng giao tiếp, tương tác, trình bày, báo cáo tốt
 • Good interpersonal and expectation management skill
 • Có kỹ năng Quản lý kỳ vọng của các bên liên quan
 • Have ability to read and understand the professional documents in English.
 • Có khả năng đọc hiểu chuyên nghiệp tài liệu tiếng anh
 • Be able to catch up and manage works quickly and effectively
 • Có khả năng nắm bắt ý tưởng và quản lý công việc nhanh, hiệu quả
 • Be able to work independently with high pressure, good in teamwork
 • Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao, làm việc nhóm hiệu quả
 • Careful, responsible, and secure in protecting information/data belong to Bank 
 • Cẩn thận, trách nhiệm và bảo mật trong việc bảo vệ thông tin của ngân hàng

4. Các kinh nghiệm liên quan

 • Stakeholder expectation management / Quản lý kỳ vọng của các bên liên quan, các bên thụ hưởng..
 • People Management / Quản lý con người, nhân sự.
 • Risk Management / Quản lý rủi ro
 • Budget Management / Quản lý ngân sách

5. Các năng lực liên quan khác

 • Strong Logical Thinker and Planner/ năng lực tư duy logic và lập kế hoạch
 • Team building and team management / Năng lực xây dựng và quản lý đội ngũ nhân sự.
 • Management, Leading ability / Năng lực quản lý và khả năng lãnh đạo.
 • Implementation and Deliver ability / Năng lực thực hiện và chuyển giao.

Benefits for you