VFX ARTIST – Trung tâm đào tạo Toidayhoc

VFX ARTIST

Công ty:

Địa chỉ: Số 7 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Your role & responsibilities

  • Thực hiện các yêu cầu về hiệu ứng (effect/animation) trong game.
  • Thực hiện được tốt các yêu cầu của lead Art và Game Designer đưa ra để tạo ra sản phẩm effect/animation theo đúng ý đồ và style sản phẩm.
  • Sáng tạo, có tinh thần học hỏi. Đảm bảo đầy đủ tất cả các assets về VFX trong gam

Your skills & qualifications

  • Nắm rõ core values của sản phẩm để thực hiện các công việc xuyên suốt trong từng giai đoạn của sản phẩm.
  • Có kiến thức và kỹ năng tốt về lĩnh vực VFX như: Shader, Particular…
  • Sử dụng thành thạo các tool liên quan đến VFX và Photoshop, vẽ digital trên wacom
  • VFX Phù hợp với các game match như candy crush, garden escapecape..

Benefits for you