Jennifer Trần, Chuyên gia phân tích chứng khoán

Phạm Thị Ngọc Trâm

 • Số khóa học

  1
 • Số giáo viên

  0
 • Đánh giá

  0/5

Thông tin trung tâm

 • Tên trung tâm:

  Phạm Thị Ngọc Trâm

 • Địa chỉ:

  114 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Email:

  sido@gmail.com

 • Số điện thoại:

  01223478034

 • Mô tả trung tâm:

  Trung tâm

Khóa học của trung tâm

Người mẫu / diễn viên