Vừa học vừa làm vừa nhận lương #1 Khóa học lập trình Website PHP frontend backend đà nẵng tại Toidayhoc Space – Trung tâm đào tạo Toidayhoc

Vừa học vừa làm vừa nhận lương #1 Khóa học lập trình Website PHP frontend backend đà nẵng tại Toidayhoc Space

  5,000,000  2,500,000 

  Lập trình là công việc có mức lương cao nhất từ 8.000.000 – 25.000.000 VNĐ đối với học viên mới ran trường trong 1 – 3 năm. Trung tâm đào tạo Toidayhoc với phương châm thực chiến ” Vừa học vừa làm vừa nhận lương”. Chúng tôi cam kết việc làm sau khóa học, lương gấp 3 lần học phí. Trung tâm Toidayhoc có đào tạo các khóa học lập trình chuyên sâu như ReactJS, React Native (2 tháng), khóa học Java (4 tháng), khóa học ASP.NET ( 4 tháng). Giá trị cốt lõi của trung tâm Toidayhoc: ” Vừa học – Vừa làm – Vừa nhận lương”

  Khóa học lập trình vừa học vừa làm vừa nhận lương tại trung tâm Toidayhoc
  Vừa học vừa làm vừa nhận lương #1 Khóa học lập trình Website PHP frontend backend đà nẵng tại Toidayhoc Space

  5,000,000  2,500,000 

  Translate »