Các ưu điểm của lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng cấu trúc thông dụng vào những năm 90. Nhưng trong nhiều trường hợp xử lí dữ liệu thì chúng bộc lộ những hạn chế và nhược điểm. Dần dần, chúng được thay thế bằng lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng là gì

Là kiểu lập trình nhằm vào sự tương tác giữa các đối tượng. Mỗi đối tượng có những thuộc tính xác định các đặc điểm …. của đối tượng. Chúng tạo thành cấu trúc của đối tượng

 • Tập trung vào dữ liệu thay cho các phương thức
 • Chương trình được chia thành các đối tượng độc lập
 • Cấu trúc dữ liệu được thiết kế sao cho đặc tả được các đối tượng
 • Dữ liệu được che giấu và bao bọc
 • Các đối tượng trao đổi thông qua các phương thức

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng

Đối tượng

Là Những thực thể tồn tại có trạng thái và hành vi.

Tiếp cận hướng đối tượng là kĩ thuật cho phép biễu diễn tự nhiên các đối tượng trong thực tế với các đối tượng bên trong chương trình

lập trình hướng đối tượng

Lớp đối tượng

Kiểu dữ liệu đặc biệt bao gồm các thuộc tính và các phương thức . Là sự trừu tượng hóa của đối tượng. Khác với kiểu dữ liệu thông thường, lớp đối tượng là sự kết hợp giữa phương thức và thuộc tính

Trừu tượng

Tính trừu tượng: Từ những đối tượng giống nhau có thể trừu tượng hóa thành 1 lớp. Loại bỏ tính phức tạp của đối tượng bằng cách chỉ đưa ra các thuộc tính và phương thức của đối tượng trong lập trình.

lập trình hướng đối tượng

Đóng gói dữ liệu

Tính đóng gói: Mỗi lớp được xây dựng để thực hiện một nhóm chức năng đặc trưng của riêng lớp đó

Nó cho phép dấu thông tin của đối tượng bằng cách kết hợp thông tin và các phương thức liên quan đến thông tin trong đối tượng

Tính kế thừa

Cho phép xây dựng một lớp mới dựa trên các định nghĩa của 1 lớp đã có

 • Lớp đã có là lớp cha, lớp mới phát sinh là lớp con
 • Lớp con kế thừa tất cả thanh phần của lớp cha. Có thể mở rộng phần kế thừa và bổ sung thêm các thành phần mới
lập trình hướng đối tượng

Tính đa hình

Cùng hành vi thức có thể được sử dụng cho những mục đích khác nhau

Các ưu điểm của lập trình hướng đối tượng

 • Tránh bị lặp và mở rộng khả năng sử dụng các lớp mà không thực hiện lại thông qua tính kế thừa
 • Được trao đổi với nhau về thiết kế lập trình sẵn. Thực hiện theo quy trình nhất định => Rút ngắn thời gian xây dụng hệ thống và tăng năng suát
 • Nguyên lí đóng gói và che giấu thông tin bảo vệ lập trình an toàn, ít bị ảnh hưởng
 • Tiếp cận các đối tượng trọng tâm để thiết kế. Xậy dựng mô hình chi tiết có liên quan chặt chẽ đến các dạng cài đặt
 • Những hệ thông đối tượng ngày càng được mở rộng và nâng cấp thành những hệ thống lớn
 • Truyền thông và trao đổi thông tin với các đối tượng giúp mô tả giao diện đơn giản.

Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến

 • Java
 • Python
 • C++
 • .NET
 • PHP
 • JavaScript

Để trở thành lập trình viên giỏi thì bạn phải vững kiến thức nền tảng về lập trình. Rèn luyện và trau dồi thêm kĩ năng thực hành.Có thể tìm hiểu từ nhều nguồn khác nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *