Tag Archives: tinh truu tuong

Các ưu điểm của lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng cấu trúc thông dụng vào những năm 90. Nhưng trong nhiều trường hợp xử lí dữ liệu thì chúng bộc lộ những hạn chế và nhược điểm. Dần dần, chúng được thay thế bằng lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng là gì Là kiểu lập trình nhằm vào […]