Git – mã nguồn mở miễn phí dùng trong lĩnh vực phần mềm

git la gi

Git được sử dụng chính trong lĩnh vực phần mềm. Nhưng Git cũng có thể được sử dụng để theo dõi các thay đổi trong bất kì tập tin nào

Git là gì?

Git là hệ thống kiểm soát phiên bản dùng để theo dõi các thay đổi trong các tập tin và cách phối hợp sao cho nhiều người có thể cùng làm việc trên những tập tin đó. Là hệ thống điều khiển phiên bản phân tán. Nó có tốc độ xử lí khá nhanh , đảm bảo toàn vẹn dữ liệu . Nó hỗ trợ khá hiệu quả cho các phân tán và phi tuyến tính.

Ban đầu, git chỉ được áp dụng trong quá trình phát triển Linux kernel. Giờ nó là một trong những phần mềm quản lí mã nguồn phổ biến

Mọi thư mục git trên mỗi máy tính là một kho chứa có lịch sử làm việc và khả năng theo dõi phiên bản đầy đủ, độc lập với mạng và máy chủ trung tâm

Có khả năng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau

Là mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí

Đặc điểm của git

Git có những đặc điểm chính sau:

Branching & merging

git la gi

Git là mô hình phân nhánh. Cho phép có nhiều nhánh cục bộ làm việc độc lập. Các thao tác kết quả trong quá trình phát triển chỉ mất vài giây. Git làm cho quá trình lập kế hoạch mới vô cùng dễ dàng

Small & Fast

Các hoạt động trên git đều cục bộ nên nó có lợi thế về tốc độ xử lí. Git xử lí hiệu quả các kho lưu trữ lớn từ giai đoạn đầu. Tốc độ và hiệu suất là mục tiêu thiết kế chính của git

git a gi

Distributed

Distributed: Git có tinh năng nổi bật là phân tán. Thay vì check out sourcode thì có thể clone toàn bộ kho lưu trữ

Multiple backup:Mỗi người đều có thể sao lưu một bản sao từ máy chủ. Việc phục hồi dữ liệu sẽ an toàn và dễ thành công hơn

Workflow: bản chất của git là phân tán và có hệ thống phân nhánh nên quy trình công việc dễ dàng

Data Assurance

Mô hình dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn cho từng bit của dự án . Không thể lấy bất kì thứ gì ra khỏi git ngoài bít chính xác ta đưa vào

Không thay đổi tập tin hay dữ liệu trong git mà không thay đổi id của chúng. Các hệ thống kiểm soát tập trung đều không mặc định cung cấp tính toàn vẹn

Staging Area

Một khu vực trung gian nơi các giao dịch được định dạng và kiểm tra lại trước khi hoàn tất

Có thể chạy tất cả tập tin và hoàn tất không cần phải hoàn tất tất cả tập tin được sửa đổi trong thư mục làm việc

git la gi

Nó cho phép thực hiện các phần của tập tin được sửa đổi. Cập nhật các thay đổi trong tập tin khi cần

Git có thể không sử dụng tính năng này khi ta không muốn

Mã nguồn mở – Miễn phí

Lý do nên dùng git

  • Tiết kiệm thời gian : Làm việc tốc độ nhanh , cho ta nhiều thời gian thực hiện công việc khác
  • Làm việc offline:Thực hiện mọi việc trên máy cục bộ, xem lịch sử của dự án .. Nó cho phép quyết đinh nơi nào và khi nào muốn làm việc
  • Khôi phục khi gặp lỗi
  • Mức độ yên tâm cao
  • Tạo ra những hoàn tất hữu ích
  • Làm việc theo cách của riêng mình
  • Không trông lẫn các công việc
  • Cộng đồng người dùng lớn

Hiện tại có rất nhiều công ty và dự án lớn đang sử dụng như: google facebook,.. Các công ty sử dụng nó để có thể dễ quản lí phiên bản. Phối hợp hiệu quả các công việc trong dự án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *