Showing the single result

Fresher la gi – là chỉ những sinh viên công nghệ thông tin mới ra trường, những người mới bắt đầu bước chân vào công việc. Fresher la gi – Là những người đã trang bị đầy đủ kiến thức căn bản cần có và cần một môi trường để thực hiện, triển khai, học hỏi và phát triển lên các kĩ năng chính và kĩ năng mềm

Họ đã nắm rõ kiến thức căn bản về lập trình hoăc framework của ngôn ngữ nào đó phù hợp với các dự án :

Fresher cho vị trí lập trình php cần có những kĩ năng: Html, Css, Jquery, và ngon ngữ php, cao hơn một chút là biết sử dụng framework php như laraver là điều kiện tối thiểu cho vị trí fresher IT