...

Đồ Họa   132

Học corel, AI / Học photoshop / Học photoshop - xử lý ảnh

17/08/2019 - Đà Nẵng

Bạn đang xem thông tin của học viên Nguyễn Văn Huy, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 4 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Văn Huy

Ngày sinh: 02/03/1989

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Chất lượng

Thời khóa biểu có thể học

ban đêm

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Văn Huy

Đà Nẵng

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

IT Phần Cứng - Mạng, server, the duc

Bùi Chí Công

Hồ Chí Minh

...

Nghiệp cụ đở bà bầu

Thanh Sương

Hồ Chí Minh

...

Tìm lớp quản lý quán Cafe

Thuỷ Nguyễn

Hồ Chí Minh

...

Học lái xe

Liều Mạng

Lâm Đồng

...

học luật, pháp lý

Nguyễn Thành Ân

Hồ Chí Minh

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ