...

Học tiếng anh cho u50   17

Tiếng Anh

16/11/2018 - Đà Nẵng

Bạn đang xem thông tin của học viên Thị Ngân, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 2 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Thị Ngân

Ngày sinh: 04/10/1956

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Lớp học người lớn Người nước ngoài dạy Gần quận hải châu

Thời khóa biểu có thể học

Tối 2.4.6

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Thị Ngân

Đà Nẵng

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Toán

Nhật minh

Quảng Nam

...

IT phần mềm

Nguyễn Tấn Đức

Hồ Chí Minh

...

Tiếng nhật

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Hồ Chí Minh

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ