...

Học lập trình căn bản cho người đi làm   91

Lập trình Website / Lập trình APP / Chứng chỉ tin học

16/01/2019 - Đà Nẵng

Bạn đang xem thông tin của học viên Nguyễn Hữu Nhân, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 4 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Hữu Nhân

Ngày sinh: 09/01/1994

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Vì tôi đang đi làm nên mong muốn lớp học sắp xếp giở tối. Và thời gian hạn hẹp nên tôi muốn học gấp 1 - 2 tháng. Lớp học ít người. Thầy cô nhiệt tình

Thời khóa biểu có thể học

Tối 2 - 4 -6

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Hữu Nhân

Đà Nẵng

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ