...

quan tri kinh doanh   122

Tài chính / Giao tiếp kinh doanh / Quản lý / CEO

22/03/2019 - Hồ Chí Minh

Bạn đang xem thông tin của học viên Bảo Toàn, theo xếp loại của toidayhoc học viên có giá trị 6 điểm. để xem thông tin liên hệ bấm vào đây.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Bảo Toàn

Ngày sinh: 28/06/1989

Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Học phí có thể chi trả

  • Dưới 1,000,000đ
  • 1,000,000đ - 3,000,000đ
  • 3,000,000đ - 5,000,000đ
  • 5,000,000đ - 7,000,000đ
  • 7,000,000đ - 10,000,000đ
  • 10,000,00đ - 20,000,000đ
  • Trên 20,000,000đ

Mong muốn

Gần khu vực quận 8

Thời khóa biểu có thể học

buổi tối

Thông tin liên hệ

Họ và tên:

Tỉnh/Thành muốn học:

Thông tin liên hệ:

Bảo Toàn

Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của học viên. Để xem thông tin, vui lòng click "Xem liên hệ"

Học viên tìm lớp

...

Tìm lớp học kinh doanh có thể học online

Lưu Thị Thanh Danh

Hải Phòng

...

Điện tử

Nguyễn Văn Lộc

Quảng Nam

...

Quản trị nhân sự trong công ty

Bích Hằng

Hồ Chí Minh

Tìm kiếm học viên

Thông báo

Bạn cần đăng nhập với tư cách là trung tâm để xem liên hệ