Tag Archives: ki nang

10 bước để trở thành lập trình viên thông qua tự học lập trình

tự học lập trình

Lập trình viên(Developer) được hiểu là những kỹ sư phần mềm. Người sẽ sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau để thiết kế, xây dựng và bảo trì các chương trình máy tính. Cho dù bạn tự học lập trình như thế nào, nếu bạn muốn theo nghề code, bạn sẽ muốn bắt đầu […]