Tag Archives: hoc lap trinh

Python là gì? Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Python

python

Python là gì? Là ngôn ngữ lập trình máy tính được sử dụng để giải quyết các vấn đề do con người đặt ra. Mã được viết một lần và có thể chạy trên bất kỳ máy tính nào. Tất nhiên, Python là miễn phí cho mọi người học lập trình.– lap trinh web Python […]

Java – Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng có tính độc lập cao

java

Java là ngôn ngữ lập trình máy tính có tính chất hướng đối tượng, dựa trên các lớp, thường được sử dụng cho các hệ thống có tính độc lập cao.Hoc lap trinh java online- java developer – lap trinh huong doi tuong Cho đến năm 2018, Java là một trong những ngôn ngữ được […]